Składanie


Aby zapewnić Państwu kompleksową usługę w naszym punkcie, oferujemy składanie rysunków technicznych
do formatu A4 z marginesem do wpięcia lub do teczki.
Rysunki drukowane lub kopiowane w naszej firmie składamy GRATIS.

A3

0,25

ar.

A3

0,60

m.b.

A1,A2

0,80

ar.

A1,A2

1,30

m.b.

A0

1,80

ar.

A0

1,90

m.b.

.